Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình săn deal 0đ, mời bạn xem ngay hướng dẫn đặt hàng bên dưới, chỉ với 4 bước thao tác tại website ICON DENIM vô cùng đơn giản.

Bước 1: 

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4: 

 


Thời gian từ 24 -30.11.2021